Nexus Energía / NOSKI, suministrará electricidad limpia a Aguas de Bilbao durante los próximos 5 años

Uren partzuergoa Consorcio de Aguas de Bilbao

Nexus Energía ha ganado la licitación para abastecer durante los próximos cinco años, con energía eléctrica 100% renovable, 592 puntos de suministro del Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia.
Con un consumo total de 415 GWh., el importe de la operación asciende a 48 millones de euros.

El contrato destaca por su gran volumen y se considera pionero a nivel estatal por el producto ofertado unido a su larga duración, alcanzando el mayor plazo posible que contempla la Ley de Contratación del Sector Público para contratos de suministro.

«En un momento en que el mercado energético se está orientando a contratos de largo plazo y la aparición de los conocidos PPA, este contrato supone una mayor flexibilidad para el cliente puesto que se trata de un producto indexado al mercado que ofrece la posibilidad de cerrar el precio a futuro según las necesidades reales del consumidor», explica Jon Macías, director de ventas corporativas en Nexus Energía.

Según las valoraciones realizadas por el Consorcio de Aguas, la oferta de Nexus Energía ha resultado la más competitiva tanto en la parte técnica como en la económica, «mejorando claramente las prestaciones de las principales comercializadoras estatales, que han formado parte de un concurso con gran concurrencia», añade Ana Cuaresma, responsable de Noski, Estilo de Energía.

El Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia es la entidad responsable de la gestión en red primaria, tanto del abastecimiento de agua potable como del saneamiento de las aguas residuales de aproximadamente un millón de personas en Bizkaia. Se trata de un organismo formado por 81 municipios, además de por la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco, entidades en que Nexus Energía, a través de su socia comercializadora, Noski, suministra tanto gas natural como energía de origen verde y responsable.

Nexus Energía lleva tiempo presentando una posición destacable en el sector público, y se ha adjudicados contratos de suministro al Gobierno del Principado de Asturias, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el Gobierno Vasco el Canal de Isabel II, entre otras instituciones.

Nexus Energía / NOSKI-k elektrizitate garbiaz hornituko du Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa datozen 5 urteetan

Nexus Energíak hurrengo bost urteetan Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren 592 hornidura puntu %100a energia elektriko berriztagarriarekin hornitzeko lizitazioa irabazi du. 

415 GWh-ko guztizko kontsumoarekin, operazioaren zenbatekoa 48 milioi eurokoa da.

Kontratua bere bolumen handiagatik nabarmentzen da, eta estatu mailan aitzindaritzat jotzen da eskainitako produktuagatik eta iraupen luzeagatik, Sektore Publikoaren Kontratazio Legeak aurreikusitako hornidura-kontratuetarako ahalik eta eperik luzeenera iritsiz.

“Energiaren merkatua epe luzeko kontratuetara bideratzen ari den une honetan eta PPA ezagunen agerpenarekin, kontratu hau malgutasun handiagoa dakar bezeroarentzat, merkatura indexatutako produktua baita, eta kontsumitzailearen benetako beharren arabera prezioa etorkizunean ixteko aukera eskaintzen duelako”, azaldu du Jon Maciasek, Nexus Energíako salmenta korporatiboen zuzendariak.

Ur Partzuergoak egindako balioespenen arabera, Nexus Energiaren eskaintza lehiakorrena izan da, bai alderdi teknikoan, bai ekonomikoan “estatuko merkaturatzaile nagusien prestazioak argi eta garbi hobetuz, lehia handiko lehiaketan parte hartu dutenak”, adierazi du Ana Cuaresma, Noski, Estilo de Energía.-ko arduradunak.

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa lehen mailako sareko kudeaketaz, bai edateko uraren horniduraz, bai Bizkaiko gutxi gorabehera milioi bat pertsonako hondakin-uren saneamenduaz arduratzen den erakundea da.  81 udalerrik osatutako erakundea da, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritza-rekin batera, eta hauei Nexus Energiak, bere bazkide den Noski merkaturatzailearen bidez, gas naturala zein jatorri berde eta arduratsuko energia hornitzen dien kopainia da.

Nexus Energiak denbora darama sektore publikoan posizio nabarmena edukitzen, eta hornikuntza-kontratuak esleitu zaizkio Asturiasko Printzerriko Gobernuari, Kataluniako Generalitateko Trenbideei, Eusko Jaurlaritza-ri edo Isabel II.aren Kanalari zerbitzua emateko, besteak beste.

 

 

 

Noski, la energía vasca responsable y colaborativa

noski

NOSKI, Estilo de Energía” la firma energética vasca creada por ‘Nexus Energía’ y ‘Energía by NER’, es ya un referente alternativo e independiente del sector, comercializando en Euskadi y Navarra exclusivamente electricidad de origen renovable.

20 años de experiencia en el sector de Nexus Energía, se unen a los Valores que distinguen el desarrollo y trayectoria de ‘ner Group’, la entidad que reúne a una veintena de Organizaciones en torno al «Nuevo Estilo de Relaciones».

Noski tiene como objetivo prestar servicios personalizados a empresas, entidades e instituciones, especialmente aquellas que buscan un consumo responsable y apuestan por la Sostenibilidad. Para ello, el equipo ha celebrado varios acuerdos de colaboración con empresas innovadoras dedicadas a la eficiencia energética, ampliando así su ámbito de acción: Es el caso de ‘Serenerget’ ubicada en Enkarterri, la bilbaína ‘Enertek’ del Grupo ASE, o la Ingeniería donostiarra Prodesa, recientemente galardonada con el premio ‘Cantábrico Excelente 2019’ como referente único en su categoría.

Noski, euskal energia arduratsu eta kolaboratzailea

 “NOSKI, Estilo de Energía”, ‘Nexus Energía’ eta “Energia by NER”en artean sorturiko erakunde energetikoa da, sektore honetako aukerazko erreferente independiente batean bilakatu dena, zehazki Euskal Herrian  jatorri berriztagarrietan duen energiaren salerosketa eskainiz.

20 urte baino gehiagoko ibilbidea duen Nexus Enegiarekin batera, harreman estilo berrian lan egiten duten 20 erakunde inguru batzen dituen ner group-en balioen garapen eta ibilbidea gehitzen zaizkie egitasmo honi.

Posible da gauzak beste modu batera egitea. Noskik, enpresei, erakundeei eta instituzioei zerbitzu pertsonalizatuak eskaintzeko helburua du, nagusiki kontsumo arduratsua eta jasangarritasunaren aldeko apustua egiten dutenei. Horretarako, taldeak berrikuntzaren alorreko hainbat enpresekin elkarlan akordioak sinatu ditu. Honela, aipatzekoak dira Enkarterrietan kokatua dagoen ‘Serenerget’, Bilboko ‘Enertek’, edo duela gutxi, bere mailan erreferente bakarrean bilakatu den Donostiako Injenieritzan aritzen den Prodesa, zeinek duela gutxi ‘Cantábrico Excelente 2019’ saria ere jaso duen.

www.NoskiEnergia.com

Energía 100% Renovable y Responsable para el Gobierno Vasco – %100ean Berriztagarria eta Arduratsua den energia Eusko Jaurlaritzarentzat

Sede del Gobierno Vasco, Lakua

Nexus suministrará energía al Gobierno Vasco
Nexusek energia eskainiko dio Eusko Jaurlaritzari

 

El Grupo Nexus opera en Euskadi y Navarra a través de “Noski, Estilo de Energía” –  Nexus Taldeak Hego Euskal Herrian dihardu ‘Noski, Estilo de Energía’-ren bidez

 

A partir del próximo mes de enero y durante un año, prorrogable a otro año más, Nexus Energía suministrará energía 100% de origen renovable al Gobierno Vasco, tras resultar adjudicataria de su correspondiente licitación, al presentar la oferta más competitiva.

El Grupo Nexus Energía tiene presencia en Euskadi desde 2017 gracias a la creación de Noski, Estilo de Energía. Con sede en Bilbao, la nueva comercializadora centra su actividad en el mercado vasco y navarro. Noski surge de la alianza entre ‘Nexus Energia’ y ‘ner Group’ con el objetivo de suministrar Energía Verde y Responsable, dirigiendo sus valores añadidos al ámbito institucional, el mercado empresarial y, también al entorno doméstico.

Nexus Energía está especialmente enfocado al sector púbico, además de presentar una posición muy destacable, gracias al equipo humano altamente cualificado especialista en este sector, que ha hecho que el Grupo se haya sabido adaptar a los requerimientos de este segmento. Las ofertas presentadas cuentan con un buen nivel de competitividad y destacan por su política de precios. Entre los principales clientes de Nexus Energía para el suministro eléctrico y de gas natural destacan organismos públicos de relevancia como la Diputación Foral de Álava, la Diputación Foral de Bizkaia o el Ayuntamiento de Pamplona.

La oferta de Nexus ha resultado la más competitiva y se ha realizado en la modalidad de indexación al mercado Omie “Pass through”, adjudicándose el lote Nº 3, con un abastecimiento a 34 puntos de suministro y un consumo anual aproximado de 50 GWh. Este lote representa la participación mayoritaria del contrato e incluye todos los puntos del Gobierno Vasco, que disponen de telemedida, situados en Bizkaia.

+info:
www.NoskiEnergia.com    –     www.nexusenergia.com

Urtarriletik aurrera eta urtebetez (urtebete gehiago luzatzeko aukeraz), Nexus Energíak %100ean berriztagarria den energia emango do Eusko Jaurlaritzari, eskaintzarik interesgarriena izanagatik eskuratutako baimenaren ondorioz.

Nexus Energía taldeak EAEn dihardu 2017tik, Noski, Estilo de Energía sortu zenetik. Egoitza Bilbon duen merkaturatzaile berri honek Hego Euskal Herrian jarduten du. ‘Nexus Energia’ eta ‘ner Group’-en bateratzetik sortu zen Energia Berde eta Arduratsua eskaintzeko asmoz, bere balore gehigarriak erakundeetara, enpresen merkatura eta etxeen girora zuzenduz.

Nexus Energia bereziki sektore publikora zuzentzen da eta posizio nabarmena dauka, taldea beharrizanetara egokitzea ahalbidetu duten sektorean espezializatutako langileei esker. Aurkeztutako eskaintzak konpetentzia-maila altukoak dira eta prezioak ezartzeko jokamoldean bereizten dira. Elektrizitatea eta gas naturala ematerakoan, Nexus Energiaren bezerorik ohikoenen artean Arabako Foru Aldundia, Bizkaiko Foru Aldundia eta Iruñeako Udaletxea bezalako erakunde publiko esanguratsuak daude.

Nexusen eskaintza lehiakorrena izan da eta Omie “Pass through” prozeduraren bidez merkaturatu da; 3. lotea, 34 puntu eta urteko 50 bat GWh-ko kontsumoa jasoz. Lote honetan kontratuaren gehiengoa biltzen da eta Eusko Jaurlaritzaren kokagune guztiak biltzen ditu. Kokaguneok Bizkaian daude eta telemedida dute.

eusko jaurlaritza lakua

 

Noski, la nueva comercializadora energética para Euskadi y Navarra de Nexus Energía y Ner Group

Energía verde NEXUS

NOSKI, Estilo de Energía” es la nueva comercializadora energética vasca participada al 50% por ‘Nexus Energía’ y ‘Energía by NER’, sociedad de ‘ner Group’. Con sede en Bilbao y centrada en el mercado vasco y navarro, pronto se convertirá en un referente alternativo e independiente del sector, comercializando exclusivamente electricidad de origen renovable.

La nueva firma nace avalada con los cerca de 20 años de experiencia en el sector de Nexus Energía, unida a los Valores que distinguen el desarrollo y trayectoria de Ner Group, entidad que reúne a una veintena de Organizaciones.

Noski tiene ahora como objetivo prestar servicios personalizados a empresas, entidades e instituciones, especialmente aquellas que buscan un consumo responsable y apuestan por la Sostenibilidad. El principal reto de su equipo humano es identificar las necesidades de los clientes y conseguir su mayor satisfacción.

Para la atención del ámbito residencial, se ha creado una plataforma digital, desde la que se podrá contratar servicios de manera sencilla y rápida a través de NoskiEnergia.com

Nexus Energía es el cuarto grupo energético independiente de España, comercializador de electricidad verde y gas natural, líder en representación en el mercado de productores de energía fotovoltaica y con presencia en Alemania, Portugal y México.

Jon Macías, Director Comercial de Nexus Energía, explica que, “como comercializadora especializada en el sector profesional, hemos querido potenciar nuestra presencia en Euskadi y Navarra, dos territorios económicos clave con un importantísimo sector industrial. Creemos que ir de la mano de un grupo colaborativo local como Ner Group, es la mejor forma de atender las especifidades por su amplio conocimiento del mercado. “

 

Estilo de Energía, Estilo de Relaciones

La Sostenibilidad “es una de las preocupaciones de Ner Group, tanto desde la perspectiva medioambiental como en su ámbito económico y social…” En opinión de Unai Mendikote, consejero de Noski, “Nexus Energía es una compañía que se implica en lo que hace, con quien lo hace y con el entorno, por ello nuestra alianza es natural y el resultado será muy beneficioso para nuestra sociedad”.

Responsabilidad con la Sociedad, Compromiso con las Personas y Desarrollo Sostenible, “serán elementos que van a caracterizar especialmente el trabajo de la nueva firma; cuidaremos y visibilizaremos todo ello como hasta ahora venimos haciendo en nuestras organizaciones”. El Nuevo Estilo de Relaciones se incorpora en el ADN desde el inicio de la actividad; “tal es así que la marca, ‘Noski, Estilo de Energía’, describe ya en su propio nombre el principal Propósito que nos une”.

 

Noski, Electricidad 100% verde y Eficiente

Cuando el equipo promotor de Noski comenzó a desarrollar el proyecto, sabían que operar en el sector energético conlleva una complejidad técnica y requiere de unas necesidades de financiación importantes; su reconocida experiencia y una adecuada dimensión, hacián de Nexus Energía el socio ideal. La compañía cuenta con una magnífica posición en energías renovables, ya que es líder en representación en el mercado de productores fotovoltaicos. Con una cuota del 40% y casi 18.000 plantas, en el mercado de productores fotovoltaicos, Nexus Energía es líder en representación.

Durante el pasado año, se suministró exclusivamente electricidad de origen renovable, certificada mediante garantías de origen. En su totalidad, proviene de plantas fotovoltaicas escogidas por los propios clientes.

El Sistema de ‘Garantías de Origen’ es una certificación de la energía de origen renovable avalada por la CNMC (Comisión Nacional de Mercado y Competencia). Este organismo independiente expide las acreditaciones garantizando que la electricidad suministrada es realmente verde.

 

Website: www.NoskiEnergia.com

+ Información: comunicacion@NoskiEnergia.com

 

Noski, Euskadi eta Nafarroako energia-konpainia berria Nexus Energía eta Ner Group-en eskutik

Noski, Energia Estiloa” euskal energia-konpainia berria da, ‘Nexus Energia’ eta ‘ner Group’-en konpainia den ‘Energía by NER’-en %50eko banaketaz partekatua. Bilbon egoitza duen eta Euskadin eta Nafarroan diharduen konpainia hau laster sektorearen alternatiba erreferentzial eta independente bihurtuko da, soilik berriztagarria den energia komertzializatuz.

Firma berri hau Nexus Energíaren 20 urteko esperientziaren ziurtagiriaz dator, eta 20 bat erakunde biltzen dituen Ner Groupen garapena eta bilakabidea bereizten duten Baloreek bermatuta.

Noskiren helburu berria enpresa, entitate eta erakundeei zerbitzu pertsonalizatuak eskaintzea da, eta hauen artean, bereziki ardurazko kontsumoa eta Iraunkortasunaren alde egiten dutenei. Taldearen erronka nagusia bezeroen beharrizanak antzeman eta haien onura lortzea da.

Erresidentzien esparrurako, NoskiEnergia.com helbidearen bidez zerbitzuak modu arin eta errazean kontratatzeko plataforma digitala sortu da.

 

 Nexus Energía Espainiako laugarren energia-talde beregaina da, elektrizitate berdea eta gas naturalarekin komertzioan dabilena. Energia fotoboltaikoaren ekoizleen merkatuan liderra da eta Alemanian, Mexikon eta Portugalen ere badihardu.

Nexus Energíaren zuzendari komertziala den Jon Macíasen arabera, “lan-esparruan espezializatutako komertzio legez, Euskadin eta Nafarroan geure presentzia errotu nahi izan dugu, industria-sektore handia duten eta ekonomiarako gakoa diren lurraldeak baitira. Gure ustez, Ner Group bezalako bertoko elkarlaneko talde baten eskutik jardutea aukera paregabea da merkatuaren berezitasunak ezagutzeko.”.

 

Energia estiloa, harremanetarako estiloa

“Ner Groupen kezketako bat Iraunkortasuna da, bai ingurunearen ikuspuntutik, bai aspektu sozial eta ekonomikotik…”. Noskiren aholkulari den Unai Mendikoteren ustez, “Nexus Energia, egiten ari den horretan, bezeroengan eta giroan inplikatu egiten den konpainia da; honengatik, gure batasuna oso naturala da, eta emaitza gizartearentzat onuragarria izango da.”.

Gizartearekiko Ardura, Pertsonenganako Konpromezua eta Garapen Iraunkorra “firma berri honen jardueraren parte izango dira; hau guzti hau zaindu eta ikusaraziko dugu urteotan geure erakundeetan egin dugun bezalaxe”. Harremanen Estilo Berria, Noskiren ADN-ra batzen da hasiera-hasieratik, “‘Noski, Energia Estiloa’ markak bere izenean bertan azaltzen duela batzen gaituen Helburua”.

 

 

Noski, %100ean berdea eta Eraginkorra den Elektrizitatea

Noskiren talde sustatzaileak, proiektua garatzen hasi zenean, bazekien energia-sektorean jarduteak konplexutasun teknikoa finantzaketa eskatzen dituela, baina Nexus Energía izan da haien kide ezin hobea, Nexusen esperientzia ezaguna eta dimentsioengatik. Konpainiak posizio oso ona du energia berriztagarrien artean, ekoizle fotoboltaikoen ordezkarien artean nagusiena baita, %40ko kuota eta ia 18.000 zentrorekin.

Joan den urtean zehar bakarrik jatorria bermatuta duen eta berriztagarria den elektrizitatea eskaini zen, guztia bezeroek aukeratutako zentro fotoboltaikoetatik ekarria.

‘Jatorriaren Bermea’ baloratzeko Sistema CNMCk (Merkatua eta Konpetentziaren Batzorde Nazionala) bermatutako jatorri berriztagarria duten energien ziurtagiria da. Erakunde independente honek akreditazioak ematen ditu eskainitako energia berdea dela egiaztatuz.


Webgunea:
www.NoskiEnergia.com

Energía verde NEXUS